Hans Bendix


{{amount}}

Hans Bendix

Hans Bendix (1898-1984) var en dansk tegner, der især er kendt for at kunne fange flygtige bevægelser, mimik og personkarakter i en simpel og udtryksfuld streg. Han uddannede sig kortvarigt som maler i både Paris, København og London. Som tegner, var han særdeles aktiv, og nåede blandt andet både at tegne for bladet Social-Demokraten, Politiken og de antinazistiske tidsskrifter Aandehullet og Kulturkampen.